THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BỔ SUNG

Phòng Đào tạo gửi thông báo: v/v tổ chức đăng ký lớp học lại, học cải điểm, học bổ sung. Đề nghị các CBGV, HSSV nắm được lịch và triển khai kế hoạch kịp tiến độ.
Trân trọng cảm ơn!

Thông báo tải xuống ở đây.

Mẫu đơn chung tải xuống ở đây.

Share