THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DO TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THẨM ĐỊNH

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019, ngày 26/12/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thẩm định đề tài “Xây dựng Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của nghề: Marketing thương mại”.

Đến dự Hội thảo gồm có:

- Về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gồm có: Ông Trần Văn Nịch – Vụ trưởng Vụ Nhà giáo và Ông Đặng Trần Minh - Chuyên viên Vụ Nhà giáo.

- Về phía Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại gồm có: TS. Nguyễn Trung Sơn, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng - Chủ nhiệm đề tài & các thành viên thực hiện đề tài.

- Về phía hội đồng thẩm định gồm: PGS.TS.Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch hội đồng thẩm định đề tài & các chuyên gia chuyên môn đến từ Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Thương mại và Trường CĐ Thương mại và Du lịch.

Sau khi nghe đại diện Ban chủ nhiệm trình bày phương pháp, căn cứ khoa học & quy trình xây dựng đề tài: “Xây dựng Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của nghề: Marketing thương mại”, các thành viên hội đồng thẩm định đã cho ý kiến giúp Ban chủ nhiệm hoàn thiện, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả  của  đề tài.

 

Share