Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thương mại

http://www.ctet.edu.vn


Phòng Tổ Chức - Cán Bộ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo phòng:

nguyen thi thuy linh

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

nguyen van khoa

Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Văn Khoa

2. Cán bộ viên chức: Số lượng 6 người

z1978242075134 b0e5e0183e78d58b34cdd01d8b3d1dc0

Tập thể Phòng Tổ chức - cán bộ

II, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; Công tác thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

* Công tác tổ chức:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị theo mục tiêu phát triển của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, nội quy, quy chế của Trường.

* Công tác cán bộ:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng lao động, sử dụng, điều động cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

- Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật viên chức.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch công chức, viên chức, người lao động; Thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định; Xác nhận giấy tờ cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng.

- Phối hợp với phòng Hành chính-Quản trị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

* Chế độ chính sách, lao động và tiền lương

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường theo quy định. Hướng dẫn và phổ biến các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động.

- Quản lý lao động, quỹ tiền lương, bảo hộ lao động.

* Thi đua, khen thưởng

- Tham mưu, đề xuất chủ trương trong công tác thi đua khen thưởng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua.

- Hướng dẫn, tổ chức thi đua và kiểm tra thực hiện.

- Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

* Các công tác khác:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ cho việc xét các chức danh, danh hiệu đối với nhà giáo và cán bộ, viên chức trong Trường.

- Thực hiện công tác pháp chế trong trường học theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ trong Nhà trường.

- Cấp phát giấy giới thiệu và giấy đi đường cho công chức, viên chức, người lao động trong Trường theo sự ủy nhiệm của Ban Giám hiệu

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Tập thể

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm học 2013 - 2014; 2015 - 2016; 2016 - 2017; 2017 - 2018;
- Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, năm học 2013 - 2014; 2015 - 2016; 2017 - 2018.
2. Cá nhân

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2015;

- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015;

- Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2016;

- Chiến sỹ thi đua cấp bộ năm 2014, 2017;

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền.

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 201 nhà A1 – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Điện thoại: 02433.530.943

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây