HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2019, trong tháng 8 năm 2019 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho các đề tài:

“Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho nghề CNTT”; "Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề CNTT "; "Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề hướng dẫn du lịch " do Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại chủ trì

 Sau đây là một số hình ảnh của hội thảo:

Share