Lịch họp Nhà trường

T6, 08/30/2019 - 15:23

Lịch họp giao ban tháng 9/2019. Thời gian 8h thứ 3 Ngày 03/09/2019. Tải xuống tại đây

T6, 08/02/2019 - 22:01

Lịch họp giao ban ngày 6 tháng 8 năm 2019. Tải xuống tại đây

 
T5, 05/02/2019 - 15:45

Lịch họp giao ban ngày 3 tháng 5 năm 2019. Tải xuống tại đây

T5, 03/28/2019 - 10:50

Lịch họp giao ban tháng 4 năm 2019. Thời gian 8h ngày 01/04/2019. Tải xuống tại đây

T3, 03/26/2019 - 11:22

Lịch công tác tuần từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019 xem tại đây

T4, 02/27/2019 - 16:35

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019 xem tại đây

 

T2, 07/30/2018 - 15:41

Lịch họp tháng 8/2018 từ ngày 01/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chi tiết xem file đính kèm

T6, 02/03/2017 - 20:36

Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017  Tải về

Trang