Khoa Tin học kinh tế

T5, 03/23/2017 - 10:32

Ngày 22 tháng 03 năm 2017, Công đoàn bộ phận Tin học Kinh tế Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn bộ phận Tin học Kinh Tế, nhiệm kỳ 2017-2022.

T3, 08/16/2016 - 16:39

Thực hiện chỉ đạo từ ban giám hiệu nhà trường, ngày 23/06/2014, khoa Tin học kinh tế đã tiến hành buổi họp chuyên môn về việc chỉnh sửa chương trình đào tạo thuộc 2 chuyên ngành Tin học kế toán và Tin học doanh nghiệp.