Khoa Tài chính - Ngân hàng

T3, 10/04/2016 - 09:25

Ngày 30 tháng 09 năm 2016, Chi Bộ 9 thuộc Đảng Bộ Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai đồng chí Nguyễn Thanh Loan và Nguyễn Anh Đức

T3, 08/16/2016 - 16:24

Thực hiện kế hoạch công tác của học kỳ I - năm học 2014 -2015, từ ngày  10/9, Khoa tài chính ngân hàng đã tổ chức dự giờ các giảng viên.