Khoa Quản trị - Kinh doanh

T3, 08/16/2016 - 16:50

Khoa Quản trị kinh doanh được sự  quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu cũng như đảng ủy. Hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh có một Trưởng khoa đó là Thầy Phạm Văn Trường và cô Phó trưởng khoa Nguyễn Thị Thanh Mai.