Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Cơ bản

T3, 10/04/2016 - 09:30

Ngày 30 tháng 09 năm 2016, Chi Bộ 9 thuộc Đảng Bộ Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai đồng chí Nguyễn Thanh Loan và Nguyễn Anh Đức