THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 ( CẬP NHẬT NGÀY 04/09/2019)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 . Tải xuống tại đây

Liên hệ để được trợ giúp về thông tin thời khóa biểu, đăng ký/hủy đăng ký học: Phòng Đào tạo (Mr Quỳnh)

 
Share