Giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Khoa


Trưởng khoa
ThS. Đoàn Hoài Đức

 
Phó Trưởng khoa
ThS. Lưu Phương Thùy

2. Cán bộ, công nhân viên

         Chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ giảng viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản tại các trường đại học chính quy như Học Viện Tài Chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Học Viện Ngân hàng,..., gồm 17 giảng viên: 16 giảng viên, 01 trợ lý khoa - thư ký; trong đó có: 15 Thạc sỹ, 02 Cao học. Các giảng viên đều có kinh nghiệm giảng dạy phong phú từ 4 đến 15 năm.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:
Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng trong khuôn khổ trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Thương mại.
Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên ngành có liên quan.
2. Nhiệm vụ
- Đào tạo chính quy, liên thông trình độ cao đẳng nghề thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
- Thực hiện công tác đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
- Tổ chức phân công giảng viên giảng dạy các môn học về ngành Tài chính – Ngân hàng và quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Thương binh lao động- xã hội.
- Biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình bài giảng các môn học về ngành Tài chính – Ngân hàng và các môn liên quan theo đúng chương trình, nội dung qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ
Thương binh lao động- xã hội. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; thực hành, thực tập tốt nghiệp.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa.
- Tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực phục vụ công tác giảng dạy.
- Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Khoa và Tổ bộ môn.
- Phối hợp với các đơn vị  trong trường đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.
- Quản lý, phân công ra đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp thuộc Khoa theo kế hoạch chung của Nhà trường.
- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập của Nhà trường. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỉ luật lao động trong Khoa;
- Báo cáo đầy đủ chính xác, kịp thời về kết quả, chất lượng giảng dạy môn học khi có yêu cầu.
III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Tập thể
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2010, 2011 (Quyết định của Bộ Công Thương)
- Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, năm học: 2009 -2010; 2010 - 2011; 2012 – 2013; .
- Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam, năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
2. Cá nhân
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 06 lượt cá nhân
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 25 lượt
IV. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Khoa Tài chính ngân hàng là khoa đào tạo cao đẳng, trung cấp, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Với 3 chuyên ngành đào tạo gồm: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng và Bảo hiểm, cụ thể:
1. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mục tiêu: đào tạo người học trình độ Cao đẳng (Trung cấp) ngành Tài chính ngân hàng trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực tế, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng ứng dụng các chính sách, Thông tư, chuẩn mực mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng vào công việc; có đạo đức nghề nghiệp; tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc có thể tiếp tục nâng cao trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
2. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp
Mục tiêu: Đào tạo người học trình độ cao đẳng nghề Tài chính doanh nghiệp trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực tế, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng ứng dụng các chính sách, Thông tư, chuẩn mực mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán vào công việc; có đạo đức nghề nghiệp; tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc hoặc có thể tiếp tục nâng cao trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
3. Chuyên ngành:  Bảo hiểm
Mục tiêu: Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng ngành Bảo hiểm trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực tế, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng ứng dụng các chính sách, Thông tư, chuẩn mực mới trong lĩnh vực bảo hiểm vào công việc; có đạo đức nghề nghiệp; tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc hoặc có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.
V. CƠ HỘI HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Cơ hội học tập
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại là một trường công lập thuộc Bộ Công Thương, nằm ngay tại Quận Hà Đông, nội thành Hà Nội. Trường đã có lịch sử phát triển hơn 50 năm. Trong đó Khoa Tài chính – Ngân hàng mà tiền thân là Tổ Tài chính – Ngân hàng thuộc Khoa Kế Toán Tài chính đã có nhiều bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ.
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên, Tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, sinh viên có điều kiện học tập thuận lợi, được đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có kinh nghiệm hướng dẫn. Trường có phòng máy hiện đại, có phòng Lab đáp ứng theo từng chuyên ngành hẹp. Chương trình đào tạo được Khoa Tài chính - Ngân hàng thiết kế phù hợp và bám sát với chương trình đào tạo của các trường đại học như: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, vì vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ rất thuận lợi cả về kiến thức và thời gian trong việc học liên thông lên các trường đại học uy tín.
Khoa Tài chính - Ngân hàng đã mời các giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán và Thuế từ các trường Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân về giảng dạy. Sinh viên sẽ tiếp cận khối kiến thức chuyên ngành với các môn học cụ thể như: Tài chính doanh nghiệp, Thị trường tài chính, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Định giá tài sản, Phân tích tài chính, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Thuế tiêu dùng, Thuế thu nhập, Quản lý thuế, Kế toán thuế, Kế toán ngân hàng thương mại,...

 

Bên cạnh đó sinh viên cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm học hỏi và trải nghiệm các kỹ năng mềm cần thiết cho các hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.

 

2. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm
Từ năm 2013, thông tin về bão hòa nguồn nhân lực trong ngành Tài chính – ngân hàng đã khiến nhiều sĩ tử không dám theo đuổi niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, từ cuối năm 2013, nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đã có dấu hiệu khởi sắc. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực khối ngành kinh tế trong thời gian tới là rất lớn”. Tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, theo dự báo về nhu cầu nhân lực qua đào tạo phân theo 8 nhóm ngành giai đoạn 2014 -2015, xu hướng đến 2020- 2025 thì trong những năm tới mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 67.000 lao động nhóm ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng – Pháp luật – Hành chính và chiếm khoảng 33% tổng nhu cầu lao động các nhóm ngành. Đồng thời, thị trường bất động sản đã có nhiều giao dịch sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường chứng khoán cũng đã trở nên sôi động. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu gia tăng quy mô, số lượng các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Đây chính là cơ hội cho các sinh viên ngành tài chính tìm việc trong ngành ngân hàng. Các bạn trẻ học ngành Tài chính- Ngân hàng tại thời điểm này sẽ có nhiều thuận lợi khi ra trường vào khoảng 3 - 5 năm nữa, vì khi đó nền kinh tế hồi phục mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Vì vậy, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận ở rất nhiều vị trí như nhân viên: thuế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản,... ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - ngân hàng; các bộ phận chức năng về tài chính, kế toán, thuế tại các đơn vị khác trong nền kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn tài chính, ngân quỹ, quan hệ khách hàng,.. trong các ngân hàng, các tổ chức tín dụng,...

Để hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, Khoa Tài chính - Ngân hàng cùng Phòng tuyển sinh và hỗ trợ việc làm đã tổ chức Hội chợ việc làm với sự góp mặt của rất nhiều doanh nghiệp uy tín như Vingroup, Tôn Hoa sen, Ngân hàng Tpbank, Vpbank, Sacombank,.... Ngay từ khi còn đang học tập, sinh viên đã có nhiều cơ hội để tìm việc làm thêm.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 46 nhà A1- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Điện thoại: (024)33.531.837

Email: khoataichinhnh2010@gmail.com

 

Share