Giới thiệu khoa Kỹ thuật - công nghệ và Cơ bản

 

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa
ThS. Bùi Thế Toàn

 

Phó trưởng khoa
ThS. Đỗ Thị Huệ

 

2. Đội ngũ giảng viên trong Khoa

Đội ngũ giảng viên trong Khoa

- Số lượng cán bộ, viên chức: 13 (Giảng viên: 11, Chuyên viên: 02)

 - Trình độ:  Đại học: 02

                    Sau đại học: 11

 II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

 - Đào tạo các chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu, Kinh doanh xăng dầu, Hóa phân tích và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cán bộ, công nhân xăng dầu trong ngành.

 - Giảng dạy các học phần Toán cho tất cả các chương trình đào tạo bậc cao đẳng (Toán cao cấp, Toán ứng dụng, Xác suất thống kê, Toán kinh tế).

 - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

 - Chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu mới tại các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu.

 III. Thành tích đạt được

 - Hàng năm đều có giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi.

 - Nhiều năm liền đều có giảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 - Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 17 năm liên tục từ năm 1998 đến năm 2015.

 - Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017.

 - Bằng khen của Bộ Công Thương cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm học 2016 - 2017.

 IV. Ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo

 1. Ngành nghề đào tạo

 - Hiện nay khoa đào tạo các chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu và Hóa phân tích của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, chuyên ngành Kinh doanh xăng dầu của ngành Kinh doanh thương mại.

 2. Mục tiêu đào tạo

 - Thực hiện phương châm chất lượng đào tạo là yêu cầu số một của hoạt động giáo dục đào tạo. Khoa tập trung mọi nỗ lực vào vấn đề nâng cao chất lượng một cách toàn diện, tạo cho người học môi trường học tập, nghiên cứu năng động, hấp dẫn.

 - Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy với những kiến thức liên tục cập nhật và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết giúp cho người học luôn có khả năng sáng tạo, lập nghiệp và tiến thân trong nền kinh tế thị trường. Phấn đấu xây dựng một cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc gia.

 V. Cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị trí việc làm

 1. Cơ hội học tập, nghề nghiệp

 - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc với nhiều loại hình công việc đa dạng để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

 - Nhà trường sẽ trở thành cầu nối, để những bạn sinh viên giỏi tay nghề có thái độ làm việc chuyên nghiệp sẽ tìm được cơ hội học tập cũng như vị trí làm việc phù hợp, góp phần mang lại sự phát triển của các công ty.

 - Giúp các bạn sinh viên trang bị kiến thức, dễ dàng nâng cao trình độ ở các cấp bậc cao hơn.

 2. Vị trí việc làm

 - Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu có thể tham gia công tác quản lý kỹ thuật, lao động trực tiếp tại các cơ sở pha chế, sản xuất xăng dầu, kho xăng dầu, trạm xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu... các đơn vị quản lý và kinh doanh xăng dầu.

 - Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh xăng dầu có thể làm việc tại bộ phận kế hoạch, kinh doanh, cửa hàng bán lẻ, đại lý bán lẻ, kho, tổng kho xăng dầu... của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

 - Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hoá phân tích có thể làm việc tại các phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của các công ty liên quan đến sản xuất và sử dụng hoá chất, các cửa hàng kinh doanh hoá chất.

 VI. Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ: Phòng 306, tầng 3 nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

 Điện thoại: (024)33.531.060

 

Share